Kickstart

We hebben tot tien dagen geleden nog kunnen buiten tennissen. Maar, de serieuze winterprik heeft de terreinen echter definitief onbespeelbaar gemaakt en dus is het wintertennis ten einde. Helaas. 

Maar … niet getreurd. Het nieuwe seizoen piept reeds om de hoek en daarom plannen we nu reeds de kick start van het seizoen 2021. 

Wanneer? Op 6 maart 2021 vanaf 08.30 uur maken we t.c. Bloemendale klaar voor het nieuwe seizoen.  Dit natuurlijk als het weer meewil…

Hoe ? We doen dit – corona veilig – door in koppels te werken waarbij elk duo een welbepaalde taak krijgt en er minimaal door elkaar gelopen wordt en er op sociale afstand kan gewerkt worden. Er is trouwens ontsmettingsgel voorradig op alle pleinen. 

Wat gaan we doen? 

 1. Oude gravel afschrapen en afvoeren. Gezien de zware impact van de vorst is er ook schade aan de onderlaag en zal deze eerst moeten hersteld worden (min. 3 ploegen)
 2. Nieuwe gravel invoeren (min. 2 ploegen) 
 3. Gravel nivelleren (min. 2 ploegen) ​
 4. Nieuwe gravel aanharden met een zware tol (1 ploeg)
 5. Terras vegen en terrasmeubilair terugplaatsen (1 ploeg)
 6. Schuingewaaide afsluiting op plein 3 rechten (2 ploegen)
 7. Nieuwe winddoeken hangen en net op plein 2 herstellen (1 ploeg)
 8. herleggen van de lijnen (1 ploeg)
 9. Terreinmeubilair afkuisen (1 ploeg)

Niets verhindert om tijdens de werken even van job te wisselen met een andere ploeg.

Hoeveel vrijwilligers? Zoals je ziet is er dit jaar meer werk voor de boeg en daar zouden we graag minstens 20 vrijwilligers hebben. Zijn er meer kunnen we de pleinen in sneller tempo terug aanleggen. 

Wat schuift dit ? Gelet op de geldende corona regels, helaas op de dag zelf geen etentje en zelfs geen drank. Sorry. Wat wel ? Onze eeuwige dankbaarheid en … wanneer het wel mag een uitgebreide drink voor alle vrijwilligers ! 

Wat breng je mee?  

 • je man- en girlpower uiteraard 
 • kruiwagens 
 • harde borstels (om de gravel af te vegen) 
 • schoppen 
 • spades (om rond de schuine palen een put te graven)  
 • spankabels om de palen recht te trekken. 
 • een laddertje 
 • een paar hamers en houten latten (om de lijnen vast te kloppen) 
 • indien mogelijk en zeer nuttig : een trilplaat

We zullen werken tot de middag (ca. 12.30 uur). Afhankelijk van hoever het werk gevorderd is en hoe fris we nog zijn, doen we op een andere dag of ’s namiddags voort, mochten we niet gedaan hebben. Bij regenweer verschuiven we de werken met een week. 

Waarom doen we dat? Wel, omdat het heraanleggen van de terreinen hopen geld kost en dat we met de flinke besparing dat we doen een mooi budget hebben om dit integraal in onze groeiende club en haar toffe leden te investeren. Zo is daarmee in het verleden geïnvesteerd in o.a. terrasmeubilair en de verlichting op plein 3 (samen met de Gemeente).

Wat moet je doen? Gelieve je naam per mail op te geven, zodat we een idee hebben hoeveel mensen er een hand kunnen toesteken. 

Langs deze weg danken wij jullie allen die als vrijwilligers soms klein, vaak grote, maar altijd een onontbeerlijke bijdrage leveren aan het succes van de club. In deze week van de vrijwilliger daarom deze virtuele attentie. Voor jullie.Dank.

Reeds dank bij voorbaat en tot zaterdag 6 maart!

Paaseierenraap

Het seizoen is nog niet eens geopend, of hier zijn we al met de uitnodiging voor ons eerste event van het jaar want de paasklokken die beginnen luider en luider te klinken!

Ook dit jaar hebben we ervoor gezorgd dat de paashaas gedurende het paasweekend (meer bepaald zaterdag 3 april) aan onze club denkt om de kinderen van paaseieren te voorzien. Hoera!

Helaas kan hij dit jaar opnieuw niet blijven om deze persoonlijk te verstoppen in het Bargepark rond de terreinen en alle kinderen te verwelkomen. Maar geen nood, hij heeft een aantal vrijwilligers gevonden die willen dienst doen als hulphaas en deze aan huis zullen leveren!

Per kind wordt er 1 gratis zak paaseieren aangeboden door de club. Het enige dat we vragen is om je in te schrijven door ons een mailtje te sturen voor wie de paaseieren bedoeld zijn en welke kleur (wit, bruin of zwart) de eitjes mogen zijn.

Gelieve dit te doen vóór woensdag 17 maart, zodat de paashaas nog de tijd heeft om voldoende chocolade te smelten en eieren te maken!

Voeg reactie toe